skip to main content
POPULISM in CENTRAL and EASTERN EUROPE

Dr Karel Svoboda

Assistant Professor, Institute of International Studies, Charles University, Prague

WP3 Researcher 

https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-222.html

Publications

  • Svoboda, K. (2016) Autokrat a jeho doba [Autocrat and His Era]. Praha: Karolinum
  • Svoboda, K. (2015) ‘Československo-sovětský obchod se spotřebním zbožím v sedmdesátých letech’ [‘Czechoslovak-Soviet trade in consumer goods in the 1970s’] in Nykl, H. and Tumis, S. (eds) Prekolonialismus, Kolonialismus a Postkolonialismus [Precolonialism, Colonialism and Postcolonialism]. Prague: Filozofická fakulta UK, 205-218
  • Reiman, M., Kolenovská, D., Litera, B. and Svoboda, K. (2014) Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945 [The Birth of a Great Power: The History of the Soviet Union, 1917-1945]. Praha: Karolinum
  • Svoboda, K. ‘Eastern Periphery of EU: Ukraine, Belarus and Moldova’ (2013) in Fürst, R. and Tesař, F. (eds) China’s Comeback to Former Eastern Europe: No Longer Comrades, Not Yet Strategic Partners. Prague: Institute of International Relations, 181-208
  • Svoboda K. (2013) ‘Vliv vnějších podmínek na zahraniční obchod Československa v letech 1971-1980’ [‘Impact of External Conditions on Czechoslovak Foreign Trade, 1971-1980’], Slovanský přehled, 323-338