skip to main content
POPULISM in CENTRAL and EASTERN EUROPE

Dr Mladen Radulović

Dr Mladen Radulović contributes to WP3 (Culture) and WP4 (Politics). He is will be part of team working on tasks 3.2 ‘South-East European populism, post-conflict transitional stress and

4.2 – History of populist political parties in Yugoslavia and post-Yugoslav states.

Publications

Gril A., Polovina N., Jakšić I., Autor S., & Radulović, M. (2018). Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia. In N. Lebedeva, R. Dimitrova & J. Berry (eds.) Changing Values and Identities in the Post-Communist World (383-404). Springer Publishing.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-72616-8

Radulović, M., Autor, S. & Gundogan, D. (2017). Obrazovanje roditelja i obrazovne aspiracije dece: slučaj Srbije i Slovenije. Sociologija, Vol. 59, Br. 3., 339-350. DOI: 10.2298/SOC1703339R
 
Radović, S., Radulović, M. (2016). Transformacija u predstavljanju rodnih uloga u animiranim filmovima: primer Diznijevih princeza. Sociologija, Vol. 58, Br. 1, DOI: 10.2298/SOC1601086R.

Radulović, M., Malinić, D. & Gundogan, D. (2017). Povezanost kulturnog kapitala i opremljenosti škole sa postignućem učenika. U M. Marušić Jablanović, N. Gutvajn & I. Jakšić (ur.) TIMSS 2015 u Srbiji (129-149). Beograd: Insitut za pedagoška istraživanja.

Gundogan, D., Radulović, M. & Stančić M. (2016). Građansko vaspitanje u Srbiji − perspektive nastavnika i učenika srednjih škola. In M. Kovačić, M. Horvat (eds.) Od podanika do građana: razvoj građanske kompetencije mladih (201-223). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, GONG.